Entheesiast, gevestigd aan de Jachthúswei 17, 9036 LX Menaam, bevestigd door middel van dit formulier te voldoen aan de privacywet. Entheesiast zal vertrouwelijk met de persoonlijke gegevens omgaan. Mocht je een vraag of klacht hebben, dan kunt u een mailtje sturen naar info@entheesiast.nl.

Persoonsgegevens

Entheesiast verwerkt een aantal persoonlijke gegevens. We verwerken de volgende gegevens:
- Naam
- Adres en Woonplaats
- Emailadres
- Telefoonnummer (indien ingevuld)

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

Entheesiast gebruikt persoonlijke gegevens voor het verwerken en versturen van een bestelling, het verwerken van facturen, het versturen van nieuwsbrieven en als de persoon zich als vaste klant aanmeld bij een bestelling worden de gegevens opgenomen in de JouwWeb omgeving. Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat, worden de gegevens ook gebruikt.  

Hoe lang worden de gegevens bewaart?

Entheesiast bewaart de gegevens niet langer dan nodig is. De gegevens worden tot 2 jaar na de datum van de bestelling bewaart. De bestelfacturen worden echter tot 7 jaar na het plaatsen van een order bewaart aangezien dit wettelijk is vastgelegd.  

Delen van gegevens

Entheesiast werkt samen met een aantal partijen om de service zo hoog mogelijk te houden. Zo werken wij o.a. samen met: 
- JouwWeb; voor het verwerken en ontvangen van de bestellingen.
- Mollie; voor het verwerken en ontvangen van de betalingen.
- Snelstart; voor het verwerken van facturen en betalingen. 
- Sendcloud; voor het versturen van pakketten. 
- Google Analytics; voor het verzamelen van statistieke gegevens. 
- Social Media kanalen; Instagram, Facebook. Hier worden echter geen specifieke persoonsgegevens mee gedeeld. 


Persoonsgegevens inzien en verwijderen

Het is mogelijk om de door Entheesiast verzamelde persoonsgegevens, in te zien, aan te passen of volledig te laten verwijderen. Mocht u dit willen, stuur dan even een mailtje met het verzoek naar info@entheesiast.nl dan wordt het binnen 4 weken verwerkt.